Skip to content

VERTEX logistika a přeprava

Na tomto místě se můžete podrobněji seznámit se společností VERTEX GmbH, s jejím fungováním a filozofií. Stejně tak se dozvíte, čím se lišíme od ostatních poskytovatelů služeb v oblasti logistiky.

Vertex
VERTEX je ryze soukromou, 100% samofinancováno, rakouskou společností nezávislou na koncernech, řízenou svými vlastníky. Díky svým dlouholetým zkušenostem získaným v odvětví logistiky víme, co od nás naši partneři očekávají: služby té nejvyšší kvality, orientované na splnění příslušných individuálních požadavků a přání. Naším cílem je, být schopni každý den těmto vysokým očekáváním našich partnerů dostát.

Společnost

Obchodní název VERTEX vychází z latinského slovesa „vertere“ (otáčet se, obracet). V moderním pojetí představuje „Vertex“ jakýsi „uzlový bod“, resp. „středobod“, tj. popisuje místo, v němž dochází ke konvergenci informačních a komunikačních toků. Právě takovým „středobodem“ se snaží být společnost VERTEX GmbH. Naše společnost je místem, v němž se setkávají zájmy zákazníků a partnerů.

Filozofie

Naším cílem, jako zkušeného poskytovatele služeb v oblasti logistiky, je vyřizovat úkoly, jimiž jsme pověřeni, s maximální pečlivostí a s nasazením odpovídajícího ekonomického a organizačního know-how. Spokojenost našich partnerů – Vaše spokojenost – je pro společnost VERTEX posláním a motivací zároveň!