Skip to content

VERTEX logistika a preprava

Tu lepšie spoznajte VERTEX GmbH, podnik a našu filozofiu. A dozviete sa, ako sa líšime od ostatných poskytovateľov logistických služieb.

Vertex

VERTEX je výlučne súkromný rakúsky podnik, ktorý je nezávislý od koncernových štruktúr, 100% samofinancované a je riadený výlučne jeho vlastníkmi. Z našej dlhoročnej skúsenosti v odvetví logistiky vieme, čo naši partneri od nás očakávajú: Služby tej najvyššej kvality, ktoré sa vždy orientujú na individuálne požiadavky a priania. Naším cieľom je, aby sme denno-denne uspokojovali vysoké očakávania našich partnerov.

Podnik

Názov spoločnosti VERTEX je odvodený z latinského slova „vertere“ (otáčať, obracať). V modernom chápaní znamená „Vertex“ niečo ako „uzlový bod“ alebo „stredobod“ a popisuje miesto, do ktorého sa sústreďujú informačné a komunikačné toky. Presne na tomto prepojení má svoje miesto VERTEX GmbH. Naša spoločnosť je miestom, kde sa stretávajú záujmy a potreby našich partnerov.

Filozofia

Naším cieľom, ako skúseného poskytovateľa služieb v logistike je plniť s maximálnou starostlivosťou a primeraným hospodárskym a organizačným know-how úlohy, ktoré nám boli zverené. Spokojnosť našich partnerov - Vaša spokojnosť - je pre VERTEX zároveň úlohou a motiváciou!